Janičiari (z tureckého يڭيچرى, yeni çeri janyčari – nové vojsko) boli príslušníci elitnej pechotnej jednotky osmanskej armády (existujúcej medzi rokmi 1330-1826), regrutovanej z nemoslimského (kresťanského) prevažne slovanského obyvateľstva Osmanskej ríše žijúceho na Balkáne.

Janičiar v typickej uniforme, obrázok zo začiatku 18. storočia

Janičiari ako stále, profesionálne vojsko tvorili jadro osmanskej armády od 14. storočia. Janičiari sa pôvodne regrutovali z nemoslimského obyvateľstva systémom tzv. dane krvi - devširme. Odvlečené deti boli podrobené dôkladnému vojenskému výcviku, prestupu na islam a vzdelaniu v rôznych oblastiach, o ktorých sa predpokladalo, že sa budú dať využiť pri službe sultánovi. Janičiari požívali mnoho výhod a privilégií. Po zrušení devširme v roku 1683 sa zastavil prísun detí z podrobených oblastí a janičiarmi sa čoraz častejšie stávali bežní obyvatelia ríše, ktorí v postavení janičiara videli možnosť spoločensky a ekonomicky zlepšiť svoju situáciu. V 18. storočí už väčšina janičiarov patrila medzi strednú a nižšiu vrstvu tureckého obyvateľstva, ktorá sa viac ako vojenskému remeslu venovala svojej civilnej profesii. Platilo pravidlo, podľa ktorého syn janičiara nesmel byť janičiarom. Janičiari boli zrušení po svojej vzbure dekrétom sultána Mahmuda II. 17. júna 1826.

Štandardnými zbraňami janičiarov boli šable a luky, prípadne kyjaky. Neskôr po objave palných zbraní bola ich výzbroj doplnená aj o tieto zbrane. Vyznamenali sa napríklad proti Srbom v bitke na Kosovom poli, pri obliehaní Konštantínopolu, či pri prvom obliehaní Viedne.

Janičiarske jednotky

upraviť
 
Veliteľ jednotky janičiarov - aga.

Jednotky janičiarov boli organizované do tzv. ort (ekvivalent pluku). Na čele orty stál korbači. Süleyman I. mal 165 ort, ale neskôr sa ich počet zvýšil na 196. Sultán bol najvyšším veliteľom armády a aj janičiarov ako jej súčasti. Ale na čele jednotiek stál a velil ich najvyšší aga (veliteľ). Jednotky boli rozdelené do troch skupín:

  • kemaat (frontové jednotky, tvorilo 110 ort)
  • bejlikovia (Sultánova osobná stráž, tvorilo 61 ort)
  • sekban (34 ort)

Súčasne bolo ďalších 34 ort, ktoré tvorili kadeti (ajemi). Poloautonómne jednotky janičiarov boli permanentne umiestnené v Alžíri.

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Janissary na anglickej Wikipédii a janičář na českej Wikipédii.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Janičiar