Kyjak (iné názvy: kyj, obuch, budzogáň, buzogáň, posledné pochádza z maď. buzogány) je kratšia hrubá a na jednom konci rozšírená palica, ktorá slúži ako zbraň alebo ako pracovný nástroj.

Kyjak

Pracovný nástroj upraviť

Kyjak je zrejme jedným z prvých pracovných nástrojov slúžiaci na roztĺkanie iných predmetov. Tvarovaný je tak aby sa v rukách čo najlepšie držal a mal ťažšiu rozšírenú časť. Kyjak sa zhotovoval najmä z dreva, ale aj z iných materiálov napríklad kostí a kameňa.

Zbraň upraviť

 
Herkules s kyjakom, John Singer Sargent (1921)

Kyjak ako zbraň určite používali už lovci na lovenie zveri napr. mamutov. Jaskynné maľby ich použitie datujú už v paleolite. V neskorších dobách ľudia kyj používali aj v boji medzi sebou. Traduje sa, že kyjak ako zbraň používali ešte aj v stredoveku najmä zbojníci pri prepadávaní pocestných.

Dekoratívny prvok upraviť

Používa sa v dnešnom folklóre napr. ako súčasť výstroje čerta, ktorý je zosobňovaním zla a nebezpečia. S obľubou ho využívajú mládenci, ktorí počas vianočných sviatkov približujú zvyky našich predkov v podobe jasličkárov.[1]

Priezvisko upraviť

Slovo kyjak sa na Slovensku používa aj ako priezvisko "Kyjak". Priezvisko KYJAK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 41-krát a to asi v 14 lokalitách.[2]

Referencie upraviť

  1. Kotulič, Rastislav: Sedlice podhorská obec Šarišskej vrchoviny, 2007, s. 18.
  2. Databáza priezvisk na Slovensku. P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku

Pozri aj upraviť