Teória konvergencie (output)

Teória konvergencie je teória o postupnom zmenšovaní rozdielov outputu na hlavu medzi jednotlivými ekonomickými jednotkami, štátmi či regiónmi. Podľa tejto teórie chudobnejšie ekonomiky či regióny ceteris paribus rastú rýchlejšie ako tie bohatšie, až kým sa v budúcnosti nevyrovnajú v produktivite.[1]

Referencie upraviť

  1. Andrey Korotayev, Julia Zinkina, Justislav Bogevolnov, and Artemy Malkov. Global Unconditional Convergence among Larger Economies after 1998?. Journal of Globalization Studies 2/2 (2011): 25–62.