Teória množín je časť matematiky, ktorá skúma všeobecné vlastnosti množín, najmä nekonečných. Teória množín skúma vzájomne jednoznačnú zhodu množín, ich usporiadanie, mohutnosť množiny, operácie, ako zjednotenie a prienik množín a iné.

Matematickú teóriu množín založil G. Cantor, ktorý množinu chápal ako zhrnutie dobre odlíšených objektov nášho nazerania alebo myslenia - ktoré sa nazývajú 'prvkami' množiny - do jedného celku.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.