Teide 1 je hviezda s hmotnosťou 43 hmotností Jupitera a 0,041 hmotnosti Slnka, čím sa zaraďuje medzi najľahšie hviezdy.