Televízny program alebo program je súhrn vysielaných (televíznych) komunikátov, resp. presnejšie súbor po sebe vysielaných (televíznych) komunikátov (relácií, televíznych diel ap.) zostavených do dramaturgicky komponovaného celku, obsahujúci spravodajsko-publicistické, umelecké, hudobné a zložené relácie, a to vlastné alebo adaptované.

Televízne komunikáty možno deliť:

  • podľa tematiky na ekonomické, vnútropolitické, vedecko-technické a pod.
  • podľa funkcie na spravodajské, výchovné a rekreatívne
  • podľa časového zaradenia na predpoludňajšie, podvečerné a pod.
  • podľa územného určenia, napr. počas existencie Česko-Slovenska sa rozlišovali komunikáty celoštátne, národné, krajské (a pod.)

Zdroje upraviť