Tempo je v šachu dôležitým stategickým pojmom. Hoci sú na začiatku partie sily oboch strán úplne vyrovnané, výhodou bieleho je, že má právo prvého ťahu a jeho prvý ťah má často rozhodujúci vplyv na charakter celej partie.

abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
b7 biely Pešiak
b2 čierny Pešiak
e1 biely Kráľ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Ten, kto je na ťahu vyhral.

Tempo nadobúda rozhodujúci význam v koncovke, kde často o výhre alebo prehre v tej istej pozícii rozhoduje to, kto je na ťahu. Väčšinou je byť na ťahu výhodou, existujú však aj situácie, že je to nevýhoda.

Z hľadiska tempa je dôležité nerobiť zbytočné ťahy, viackrát po sebe ťahať tou istou figúrkou, ak sa na danú pozíciu dalo dostať jedným ťahom. V koncovke však môže ísť o taktický manéver, hlavne ak takto vieme dosiahnuť situáciu spomenutú vyššie, keď byť na ťahu je nevýhodou.

Ekonómia času, zbytočné nestrácanie tempa je základnou zásadou boja v otvorení. Keď to nie je nevyhnutné, je v zásade nesprávne v otvorení ťahať dvakrát tou istou figúrkou. Väčšinou je neúčelné sa predčasne hrnúť do boja z ťažkými figúrami. Menej hodnotné ľahké figúry a pešiaci ich môžu beztrestne ohrozovať a nútiť k ústupu, čím strácame tempo. Preto napríklad otvorenie 1. e4 e5 2. Dh5? je veľmi zlým otvorením.

Pozri aj upraviť