Tempo (bridž)

4suits.svgTento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Tempo v bridži je dôležitý takticko-strategický pojem. Hlavnou výhodou obrancov je, že majú právo štartu, čiže majú výhodu tempa. Dobrý štart je väčšinou základom úspešnej obrany. Tempo je dôležité najmä v beztromfových záväzkoch, kde v závislosti od toho, ktorá strana si skôr vypracuje dlhú farbu závisí, či bude záväzok splnený alebo porazený. Výnimočne je tempo nevýhodou. Hlavne hlavný hráč, keď z priebehu partie a licitácie vie kde sa nachádzajú kľučové karty, môže schválnym odovzdaním tempa a vpustením do zdvihu toho z obrancov, ktorého potrebuje môže záväzok splniť, lebo daný obranca hocičo zahrá, zadá zdvih, či zdvihy. Tento manéver sa nazýva vpustka. Väčšinou však strata tempa znamená aj stratu partie. Hoci obrancovia napr. pri obrane 4 pikov majú štyri zdvihy do odtiahnutia, ak zadajú tempo, hlavný hráč sa môže zbaviť stratovej karty, či dokonca kariet a beznádejný záväzok nielenže splní, ale urobí aj nadzdvihy.

Q4
AJ543
AQ8
AQ2

AK102
86
10953
983

N
W         E
S

9875
109
64
J10754

J63
KQ72
KJ72
K6

W   N   E   S
Pas 1♥  Pas 4NT!
Pas 5♣! Pas 6♥ 
Pas Pas           

Vľavo je partia z BBO: Každý štart okrem pikového vedie k odovzdaniu tempa a k napchaniu záväzku. Štartuje východ a z licitácie nemá žiadne indície. Po ľubovoľnom štarte okrem pikového, hlavný hráč získa prvý zdvih, odtromfuje a na kára zahodí jeden pik a záväzok splní. V 19 stolovom turnaji splnenie tohoto záväzku prinieslo 91%.

Pri inom stole prebiehala licitácia takto:
Pas-1-Pas-4
Pas-5!-Pas-5

Východ má indíciu - hláška 5znamená zádrž prvého kola v trefoch, juh hláškou 5vylúčil zádrž prvého kola v kárach a pikoch a severu v aspoň jednej z nich zádrž chýba, inak by licitoval ďalej. Východ vie že by nemal štartovať trefom a môže si vybrať medzi pikovým a károvým štartom.

AKQJ
x
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
AKQJ
x

N
W         E
S

xxxx
xxxx
x
AKQJ

x
AKQJ
xxxx
xxxx

W   N   E   S


V tomto extrémnom príklade, ak by sa hral beztromfový záväzok, linka ktorá je na výnose, získa prvých 8 zdvihov. Výhoda tempa prináša rozdiel troch zdvihov.