Teokracia

Dominantný zákon v teokracii je Boží zákon desatora

Teokracia je forma vlády, v ktorej má cirkev (takmer) všetku duchovnú aj svetskú moc.

Zákony sú stanovené podľa náboženských prikázaní a dogiem. Hlava štátu je obvykle aj najvyšším cirkevným predstaviteľom.

V súčasnosti je príkladom teokratického štátu Vatikán (katolicizmus) a čiastočne aj Irán (islam). Niekdajšími teokratickými štátmi boli židovské kráľovstvá (Izrael, Judea), Arabská ríša a pod.