Teológia oslobodenia

Teológia oslobodenia bola najpopulárnejšou stránkou katolicizmu v Latinskej Amerike, najmä v Brazílii a Strednej Amerike v 70. rokoch 20. storočia; snažila sa v snahe o zmiernenie náročných životných podmienok chudobných vrstiev obyvateľstva Latinskej Ameriky vytvoriť z tzv. „Katolíckej akcie“ radikálnu politickú silu, pôsobiacu zo základní organizovaných na spôsob komunistických buniek (tzv. „basis communities“) a v najviac vyhranených formách dokonca obhajujúcich právo použiť pri zvrhnutí despotických pravicových režimov násilie.[1]

Za hlavných predstaviteľov sú považovaní teológovia Gustavo Guttierez a Leonardo Boff.[1]

ReferencieUpraviť

  1. a b FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Ďalšia litetatúraUpraviť

  • TEOLOGIE OSVOBOZENÍ. In: Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. Ed. Alister E. McGrath; preklad Jan Dus, Lubomír Miřejovský, Michal Plzák, Marek Váňa. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2001. 593 s. ISBN 80-7255-043-8. S. 511 – 516.