Teologická angelológia

Angelológia (starogr.: Ἄγγελος - posol, anjel) je náuka o anjeloch.

Angelológia v katolíckej cirkvi je časť dogmatickej teológie, presnejšie jej traktátu De Deo Creatore et Elevante (O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi), ktorá pojednáva o anjeloch.

Katolícku angelológiu môžeme rozdeliť na niekoľko celkov:

 1. Všeobecné poznámky o anjeloch
 2. Existencia, pôvod a počet anjelov
 3. Prirodzenosť a vlastnosti anjelov
 4. Nadprirodzené povýšenie a skúška anjelov
 5. Pád do hriechu a zavrhnutie zlých anjelov
 6. Činnosť dobrých anjelov
 7. Činnosť zlých anjelov

Iné projektyUpraviť

LiteratúraUpraviť

 • Akvinský, Tomáš: Summa theologicae (bola preložená aj do češtiny)
 • Dancák, František Mgr.: Boh Stvoriteľ a Povýšiteľ, Prešov, PETRA, 2001
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi, Trnava, SSV, 1999
 • Kardec, Allan: Kniha duchov, Bratislava, Natajoga, 1992
 • Páleš, Emil: Angelológia dejín, Bratislava, Sophia, 2001