Termínový kontrakt

rozlišovacia stránka

Termínový kontrakt môže byť:

  • zmluva o termínovom obchode (o termínovom obchode v najširšom zmysle, teda o nákupe/predaji či výmene nejakého aktíva či inej výhody v budúcnosti, ale na základe podmienok, ktoré sú dohodnuté v deň podpisu), pozri termínový obchod
  • štandardizovaná zmluva o termínovom obchode, najmä obchodovaná na burze (ak je obchodovaná na burze, ide spravidla o tzv. futures)
  • trocha nepresne:
    • súhrnné označenie pre forward a futures
    • futures (najmä v starších textoch)
    • zriedkavejšie: forward (teda zmluva o termínovom obchode na aktívum vo forme kúpy/predaja)


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.