Testovanie softvéru

Testovanie softvéru je súbor procesov slúžiacich na kontrolu kvality softvérového produktu, ktorých cieľom je dosiahnutie požadovanej kvality softvéru z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti, výkonnosti, použiteľnosti a podporovateľnosti. Kontrola kvality sa môže uskutočniť či už pre jednotlivé časti informačného systému alebo pre systém ako celok.

Rozdelenie testovania upraviť

Postup pri testovaní softwaru upraviť

 • "Black box testovanie" – tester vie čo má testovaný software robiť, no nevie ako pracuje vo vnútri.
 • "White box testovanie" – tester má prístup k obsahu programu (zdrojovému kódu) a vie ako program pracuje.

Spôsob testovania softwaru upraviť

 • Statické testovanie – revízia, kontrola testovaného objektu
 • Dynamické testovanie – testovanie softwaru počas jeho behu

Úrovne testov softvéru upraviť

 • Integračné testy
 • Systémové testy
  • Funkčné testy
  • Nefunkčné testy
 • Systémové integračné testy
 • Regresné testy
 • Akceptačné testy

Fázy cyklu testovania softvéru upraviť

 • Analýza požiadaviek
 • Plán testov
 • Príprava testov
 • Vykonávanie testov
 • Vyhodnotenie vykonávania testov
 • Reportovania chýb

Externé odkazy upraviť