Tetralógia

knižné alebo filmové dielo, ktoré má štyri časti

Tetralógia je séria štyroch umeleckých diel, obyčajne literatúry (napr. The Alexandria Quartet), hudobných diel alebo filmu, ktorá rozvíja jednu tému v štyroch častiach.

Hudobná (operná) tetralógia

- prvý ju predstavil Richard Wagner