Teudes (po špan. Teudis) bol vizigótskym kráľom v rokoch 531548. Teudes je meno, ktoré mu pridelil Isidor Sevillský (jeho skutočné meno bolo pravdepodobne Theodorich). Po Amalarichovej smrti bol Teudes, bývalý veliteľ Teodoricha Veľkého, zvolený za kráľa. Hlavné mesto premiestnili z Narbonne do Barcelony. V roku 541 musel čelit Frankom pod vedením Chlotara a Childeberta, ktorí prenikli až k mestám Pamplona a Zaragoza, obliehali ich 49 dní. Po úspešnom bránení boli Frankovia vytlačení z Hispánie. V roku 542 sa však neubránil byzantskej invázii na Ceute.

V roku 548 ho v Barcelone zavraždili.


Teudes
Vladárske tituly
Predchodca
Amalarich
kráľ
531548
Nástupca
Teudigisel