Thovt (staroeg. ḏḥwtj, iné slovenské varianty gréckeho mena sú: Thowt, Thot, Thoth, Thóout, Thoout; staroegyptské meno znelo: Džihauti, Džehuti, Džehutij, Džehutej, Džehuty; Tahuti, Tehuti, Zehuti, Tehut, Techu, Tetu) bol egyptský boh s ibisou hlavou, jeden z najvýznamnejších bohov starovekého Egypta. Thovtova najvýznamnejšia svätyňa sa nachádzala v meste Chmúnev (Hermopolis), kde bol považovaný za boha-stvoriteľa alebo aspoň vládcu bohov Ogdoady. Jeho ženskou spoločníčkou bola bohyňa Maat.

Thov v jednej so svojich foriem, ako muž s hlavou ibisa

Thovt bol považovaný za srdce a jazyk boha a za zosobnenie spôsobu, ktorým sa jeho vôľa stávala slovom. Z tohto dôvodu bol niekedy pripodobňovaný platónskemu logu alebo kresťanskej Božej mysli. K jeho funkciam patrilo stáť na jednej strane Réovej slnečnej bárky (na druhej strane stála bohyňa Maat). Thovt bol spájaný tiež so súdením, mágiou, písmom, vedami a hlavne s vážením duší a súdením mŕtvych v podsvetí.

Meno upraviť

Podľa Teodora Hopfnera bolo Thovtovo meno odvodené od egyptského slova pre vtáka ibisa. Na jeho koniec bola pridaná prípona -tj, ktorá dodávala menu význam „Ten, kto je ako ibis“. Egyptská výslovnosť mena vtáčieho boha nie je presne známa, ale bola podľa formy starogr. Θοθ – Thoth a kopt. Θωουθ, Θοουθ – Thóout, Thoout rekonštruovaná ako Džihauti. Dnes je však rozšírenejší nesprávny tvar Džehuti.

Meno Džehuti sa objavuje vo viacerých variantoch: Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu alebo Tetu. Jeho grécka forma Thoth má zasa podoby Thout a Thot. Thovt má tiež viacero titulov, podobne ako iní bohovia, napríklad A, Šeps, Pán Chmúnevu, Asten, Chenti, Mehi, Hab a A’an. Posledné meno sa viazalo k jeho funkcii boha mesiaca, ktorý počas jedného mesiaca strieda svoju podobu (A’an-Džehuti).

Gréci stotožnili Thovta so svojim Hermom a urobili z neho, podľa jedného z egyptských titulov boha-ibisa, „trikrát veľkého“ Herma Trismegista.

Džehuti (ḏḥwtj) v hieroglyfoch
G26t
Z4
Džehuti (ḏḥwtj) v hieroglyfoch
dHwt
Z4
R8
.

Podoba upraviť

Thovt bola zvyčajne zobrazovaný ako muž s hlavou ibisa. Korunovaný kosákom mesiaca v plnom mesačnom disku bol tým, ktorý počíta mesiace a čas. Zriedkavejšie býva zobrazovaný s účesom typickým pre boha Šova, ak bol v aspekte Ancher, alebo s korunou atef. Thovt býva zobrazovaný aj ako vták ibis alebo ako pavián, hlavne ako A’an, boh rovnováhy.

Thovt v rôznych funkciach upraviť

 
Thovt ako pavián

Egyptológovia sa rôznia v tom, akú podstatu mal vlastne Thovt. Väčšina ich zdieľa názor, že egyptské náboženstvo bolo polyteistické a Thovt bol jedným z mnohých bohov panteónu. E. A. Wallis Budge naopak považuje egyptské náboženstvo za monoteistické a jeho početných bohov iba za aspekty boha . Z tohto hľadiska by Thovt vyjadrovali tiež len jednu z Réových podstát, presnejšie tú ktorá sa viazala k jeho srdcu a jazyku.

V chmúnevskej kozmogónii je Thovt dokonca najvyšším bohom-stvoriteľom, nezávislým od boha Ré. V podobe ibisa, neskôr v podobe husi, znesie kozmické vajce a až z toho sa vyliahne mladý slnečný boh.

Thovt ako ručiteľ za rovnováhu upraviť

K úlohám boha patrilo byť prostredníkom medzi bohmi a silami zla, takže žiadna zo strán v kozmickom súboji nezíska prevahu, a slúžiť ako pisár bohov. Thovtovi je prisudzovaný vynález písma a hieroglyfov. V podsvetí ako A’an Thovt oznamoval, kedy sa srdce mŕtveho vyrovná peru Šu, symbolu pravdy a spravodlivosti.

V mytológii sa objavuje Thovt ako rozhodca, ktorý dohliada na tri kozmické konflikty medzi dobrom a zlom, princípmi maat a istef, – boj medzi Réom a Apopom, medzi Heru-Bechutetom a Sutechom a medzi Horom a Sutechom. Ak bol niektorý z bohov zranený, Thovt ho vyliečil, aby tak zabránil víťazstvu jednej sily.

Thovt ako pôvodca vedenia upraviť

Starovekí Egypťania považovali Thovta za zrodeného zo seba samého. Bol odborníkom na právo ľudské i božské, vykladačom pravdy maat a pripisovalo sa mu vymeranie dráh Zeme i nebeských telies. Podľa nezávislého mýtu by bez Thovtových slov bohovia neexistovali. V moci nad podsvetím bol vážnym rivalom Réa a Usireva.

Podľa Egypťanov bol Thovt zodpovedný za všetky vedecké, náboženské aj filozofické spisy rovnako ako za knihy o mágii. Gréci k tomu pridali vynález astronómie, astrológie, numerológie, matematiky, geometrie, zememeračstva, lekárstva, botaniky, teológie, štátovedy, písma, abecedy a rečníctva. Ako Hermes Trismegistos bol pôvodcom všetkého poznania veci božských i ľudských.

Thovt v Kráľovskom mýte upraviť

V Kráľovskom mýte je Thovt tým, ktorý dá Eset slová oživenia, vďaka ktorým je Usire vzkriesený a môže počať s Eset syna Hora. Keď bol Hor zabitý, Thovt vzkriesil aj jeho. Thovt je ten, kto tvorí prostredníctvom slov, podobne ako Boh v žido-kresťanskej tradícii. To on plní vôľu boha Ré, keď vysloví slová, ktoré dajú vzniknúť v egyptskej mytológii nebu a zemi.

Thovt a kalendár upraviť

Podľa ďalšieho mýtu vytvoril Thovt kalendár s 365 dňami. Pôvodne mal egyptský kalendár dní len 360. Keď sa boh Ré dozvedel, že dieťa, ktoré porodí jeho dcéra Nut, bude vládnuť na zemi namiesto neho, preklial ju a nedovolil jej porodiť v žiaden z týchto dní. Thovt hral kocky s mesačným bohom Chonsom a vyhral od neho 5 dní navyše. Počas týchto piatich dní porodila Nut Heru-ur (Hor Starší), Usira, Eset, Sutecha a Nebthet.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Thovt