Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Timbuktu je bridžová konvencia používaná proti otvoreniu silným trefom. Niektoré páry ju používajú aj proti viacznačnému trefu, ale tam je menej účinná. Nejde o konštruktívnu hlášku, účelom je narušiť licitáciou súperom, keďže im uberá licitačný priestor. Zásah môže byť už zo štvorlistami a od 0 HCP.

Zásahy:

  • 1 - zasahujúci má srdcia alebo má piky a kára
  • 1 - zasahujúci má piky alebo má srdcia a trefy
  • 1 - má piky a trefy alebo kára a srdcia
  • 1BT - má trefy a srdcia alebo kára a piky

Odpovede sú: zalicitovanie najbližšej možnej farby je hľadanie farby partnera, ak sme ju našli, pasuje, inak licituje jednu z vlastných farieb na najnižšom možnom stupni.

Nevýhodou konvencie je, že pokiaľ súperi rovno zalicitujú konečný záväzok, tak partner často nevie, ktorý z variantov vlastne druhý partner má.