Titín je obrovská makromolekula s relatívnou molekulovou hmotnosťou presahujúcou 3 milióny, ktorá je štrukturálnou súčasťou kontraktilného aparátu svalového vlákna. Prepája Z a M-línie a pôsobí ako pružina, ktorá bráni sarkomére ako základnej štrukturálnej jednotke svalového vlákna sa nadmerne roztiahnuť. Ďalej funguje ako stabilizátor pozdĺžneho usporiadania aktínových a myozínových myofilamentov a predpokladá sa, že počas embryonálneho vývoja slúži ako šablóna pre tvorbu kontraktilného aparátu.

Model sarkoméry. (Titín označený vpravo hore.)

Celý chemický štruktúrny názov tejto makromolekuly s 189 819 písmenami je niekedy považovaný za najdlhšie slovo na svete.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť