Toroid je teleso v priestore získané rotáciou uzavretej rovinnej krivky (napr. kružnice) okolo osi ležiacej v rovine krivky a nepretínajúce krivku. V prípade rotácie kružnice ide o torus. Tvar toroidu má napríklad duša bicykla.

Objem a povrch toroidu Upraviť

Objem:

 

Povrch:

 

  - geometrický stred

  - vzdialenosť od bodu S k osi rotácie

  - povrch opisovej plochy

  - obvod opisovej plochy