Tottenham Court Road (stanica metra)

stanica londýnskeho metra

Tottenham Court Road je jednou zo staníc londýnskeho metra nachádzajúca sa v londýnskej mestskej časti City of Westminster. Východy zo stanice sa nachádzajú na ulici Oxford Street a na St Giles' Circus, kúsok od Tottenham Court Road. Obsluhujú ju dve linky. Nachádza sa v tarifnej zóne 1.

Tottenham Court Road
Tottenham Court Road
Umiestnenie
Miesto Oxford Street × Tottenham Court Road
Miestna autorita City of Westminster
Prevádzka
Prevádzkovateľ London Underground
Počet nástupíšť 4
Počet cestujúcich za rok 31,771 miliónov
Transport for London
Zóna 1
Dôležité dátumy Otvorenie 1900
Londýnska doprava
Zoznam londýnskych staníc: Underground | National Rail

História upraviť

Stanicu otvorili 30. júla 1900 ako súčasť Central London Railway (dnešná Central Line). Od tohto dňa až do 24. septembra 1933 nasludúca zástavka v smere na východ niesla meno British Museum. Táto bola uzavretá a ďalšou stanicou v tomto smere sa stala Holborn. Nástupištiaa pod Oxford Street, na západ od križovatky s Tottenham Court Road, boli pôvodne spojené s vestibulom pomocou výťahov. Tie v roku 1933 nahradili eskalátory a opustené výťahové šachty boli prerobené na ventilačné šachty. V roku 1938 uviedli na stanici do prevádzky chladiace zariadenie, v roku 1949 bolo vyradené. Pôvodná staničná budova na Oxford Street je dielom architekta Harryho Bell Measuresa, ktorý bol zodpovedný aj za ostatné stanice Central London Railway. Z pôvodnej budovy sa zachovali už iba zvyšky.

Spoločnosť Charing Cross, Euston & Hampstead Railway (dnes súčasť Northern Line) otvorila svoju stanicu pod názvom „Oxford Circus“ 22. júna 1907. Obe stanice boli prepojené až po vyše roku, 3. septembra 1908 pod spoločným názvom „Tottenham Court Road“. Nasledujúca stanica na Nortnern Line zmenila svoj názov z „Tottenham Court Road“ na „Goodge Street“ aby sa predišlo zmätkom.

Pôvodný vestibul stanice sa nachádzal na juhovýchodnom rohu križovatky Oxford Street a Charing Cross Road a pôvodné výťahové šachty a únikové východy ostali zachovalé. Únikové schodisko sa často využíva ako prístupová cesta na nástupištia Northern Line, v snahe ohľahčiť preľudnené eskalátory.

Linky upraviť

Stanicu v súčasnosti obsluhujú dve linky:

Miesta záujmu upraviť

V blízkosti stanice sa nachádzajú:

Iné projekty upraviť