Tovarový damping alebo častejšie len damping (staršie písanie dumping..., po angl. dumping; príslušná predajná cena sa volá dampingová cena) je cenové podvádzanie pri predaji (najmä a pôvodne len na zahraničnom trhu) spočívajúce v tom, že sa tovar alebo služba predáva za cenu, ktorá je výrazne nižšia ako hladina ceny ekvivalentného tovaru alebo služby na danom trhu, prípadne nepokrýva ani náklady vynaložené na tovar alebo službu. Uskutočňuje sa s cieľom likvidácie konkurencie, prežitia na trhu alebo etablovania sa na trhu.

Damping je jednou z foriem nekalej súťaže.

Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri druhy dumpingu:

  • sporadický damping: je to sporadický, dočasný predaj výrobkov za dampingovú cenu vo výnimočných situáciách, napríklad pri hlbokom prepade dopytu na domácom trhu, účelom je v prvom rade minimalizácia strát.
  • lúpežný damping: cieľom je ovládnutie nejakého trhu, po jeho ovládnutí alebo aspoň po etablovaní sa na trhu, sa ceny stabilizujú na primeranej úrovni, ak sa podarilo zlikvidovať konkurenciu, často na vyššej než bola pôvodná cena.
  • stály damping: predaj tovaru na zahraničnom trhu za nižšiu cenu než na domácom trhu, používa sa, ak domáci dopyt je oveľa vyšší než zahraničný, respektíve, ak na domácom trhu má výrobca monopolné postavenie, kým na zahraničnom je podrobený konkurenčnej súťaži.