Traťová trieda je parameter železničnej trate, ktorý vyjadruje povolenú hmotnosť vozňa na nápravu a hmotnosť na bežný meter dĺžky vozňa. Vozeň idúci po trati nesmie prekročiť hmotnosť danú vzťahmi:

  • povolená hmotnosť na nápravu × počet náprav
  • povolená hmotnosť na bežný meter × dĺžka vozňa v bežných metroch (medzi nestlačenými nárazníkmi)

Traťová trieda sa označuje kombináciou písmena, ktoré označuje povolenú hmotnosť na nápravu a čísla, ktoré označuje povolenú hmotnosť na bežný meter dĺžky.

Traťová trieda Hmotnosť na nápravu Hmotnosť na bežný meter vozňa
A 16 t 5,0 t/m
B1 18 t 5,0 t/m
B2 18 t 6,4 t/m
C2 20 t 6,4 t/m
C3 20 t 7,2 t/m
C4 20 t 8,0 t/m
D2 22,5 t 6,4 t/m
D3 22,5 t 7,2 t/m
D4 22,5 t 8,0 t/m