Trakčné vedenie

Trakčné vedenie je sústava elektrických vedení a zariadení na ich upevnenie a delenie, ktorá slúži na napájanie elektrických hnacích vozidiel zberačom.

Jeho časti sú:

ZdrojUpraviť

trakčné vedenie. In: CSÁDEROVÁ, Ľubomíra; MARSINOVÁ, Daniela. Elektrotechnický náučný slovník. 8. zv : Využitie elektrickej energie. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1990. 376 s. ISBN 80-05-00106-1. S. 291.