Trebichavský potok

Trebichavský potok je potok v severnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to ľavostranný prítok Bebravy, meria 6,4 km a je tokom V. rádu.

Trebichavský potok
potok
Zdrojnica Plešivec, Nitrické vrchy
Ústie Bebrava, Slatina nad Bebravou
Dĺžka 6,4 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-130
Číslo recipienta 4-21-11-1208
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Tečie v Strážovských vrchoch, pramení v podcelku Nitrické vrchy, v časti Suchý, na severoseverozápadnom svahu Plešivca (722,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 500 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu juhojuhozápadným smerom, potom viac juhozápadným smerom, pričom sprava priberá prítok z juhovýchodného svahu Javorníka (689,5 m n. m.) a následne druhý prítok z juhojuhovýchodného svahu Javorníka. Ďalej preteká intravilánom obce Trebichava, zľava priberá prítok z juhojuhozápadného svahu Závlaky (629,8 m n. m.) a stáča sa severozápadným smerom. Následne vytvára hranicu medzi podcelkami Nitrické vrchy (časť Suchý) na pravom brehu a Zliechovská hornatina (časť Kňaží stôl) na ľavom brehu. Pod Trebichavou priberá najprv zľava krátky prítok z východného svahu Udriny (652,4 m n. m.), potom sprava prítok z juhojuhozápadného svahu Javorníka a vstupuje do Slatinskej brázdy, kde vytvára oblúk prehnutý na juhozápad. Na východnom okraji intravilánu obce Slatina nad Bebravou ústi v nadmorskej výške cca 290,5 m n. m. do Bebravy.