Trebostovský potok je potok v dolnom Turci, v západnej časti okresu Martin.[1] Je to ľavostranný prítok Turca, meria 11,2 km a je tokom IV. rádu. Na hornom toku preteká Trebostovskou dolinou, na dolnom toku, pred ústím, sa vetví na dve ramená.

Trebostovský potok
potok
Zdrojnica Horná lúka, Malá Fatra
Ústie Turiec, Turčiansky Peter
Dĺžka 11,2 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-084
Číslo recipienta 4-21-05-7111
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Malej Fatre[2] na juhozápadnom svahu Hornej lúky (1 299,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 170 m n. m.

Smer toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juhozápad, následne sa stáča a na krátkom úseku tečie na juh. Ďalej pokračuje juhovýchodným smerom cez Trebostovskú dolinu. Na dolnom toku, na styku Malej Fatry a Turčianskej kotliny sa stáča východným smerom, medzi obcou Trebostovo a sútokom s Peterským potokom tečie na krátkom úseku na východoseverovýchod, potom znovu na východ. Nad obcou Turčiansky Peter sa vetví na dve ramená, pričom hlavné koryto pokračuje na severovýchod, vedľajšie sprava na východ.[3]

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • pravostranné: prítok z juhovýchodného svahu Kopy (1 232,2 m n. m.), dva prítoky z juhovýchodného svahu Zvadlivej (1 061,4 m n. m.)
  • ľavostranné: prítok z južného svahu Hornej lúky, Úplaz, dva krátke prítoky z lokality Ráztoky, dva krátke prítoky z južného svahu Ostrého (1 139,1 m n. m.), Chrapový potok, Peterský potok, prítok z lokality Dúbrava

Ústie upraviť

Hlavné koryto ústi do Turca severovýchodne od obce Turčiansky Peter v nadmorskej výške cca 407,5 m n. m., vedľajšie rameno do Turca juhovýchodne od tejto obce v nadmorskej výške cca 409,5 m n. m.

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-25]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  3. Malá Fatra - Martinské hole, Letná turistická mapa 1:50 000, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec, 2000
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-25]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť