Trenčianka

Trenčianka je potok vo východnej časti okresu Trenčín. Je to pravostranný prítok Machnáča, meria 3,6 km a je tokom VI. rádu.

Trenčianka
Potok
Zdrojnica Svitava, Trenčianska vrchovina
Ústie Machnáč, Motešice
Dĺžka 3,6 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-137
Číslo recipienta 4-21-11-1184
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Tečie v juhozápadnej časti Strážovských vrchov, v podcelku Trenčianska vrchovina, v časti Ostrý, pramení na východojuhovýchodnom svahu Svitavy (700,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 490 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie najprv juhovýchodným smerom, potom sa prechodne stáča na juh a opäť na juhovýchod, pričom sprava priberá prítok z juhovýchodného svahu Svitavy. Následne preteká intravilánom obce Peťovka. Na dolnom toku tečie popri dvoch rybníkoch na ľavom brehu, podteká cestu II. triedy č. 516 a severne od obce Motešice sa v nadmorskej výške cca 276 m n. m. vlieva do Machnáča.