Triedenie zlučovaním

Triedenie zlučovaním (merge sort) je triediaci algoritmus, netriedi na mieste.

Tento algoritmus triedenia mal veľký význam v minulosti pri triedení údajov na magnetických páskach (médium so sekvenčným prístupom), keďže vyžaduje len malé množstvo pamäte s priamym prístupom.

Asymptotická zložitosť pre priemerný aj najhorší prípad je .

Algoritmus upraviť

Merge sort principiálne funguje v 3 krokoch:

 1. rozdelenie zoznamu na 2 časti
 2. zoradenie každej časti zvlášť
 3. zlúčenie oboch častí

Jeho jednoduchý zápis by vyzeral asi takto:

function mergesort(m)
  var list left, right
  if length(m) ≤ 1
    return m
  else
    middle = length(m) / 2
    for each x in m up to middle
      add x to left
    for each x in m after middle
      add x to right
    left = mergesort(left)
    right = mergesort(right)
    result = merge(left, right)
    return result
  end if

Funkcionálny zápis tohto algoritmu vyzerá nasledovne:

mergeSort :: Ord a ⇒ [a] → [a]
mergeSort [] = []
mergeSort [x] = [x]
mergeSort s  = merge (mergeSort u) (mergeSort v)
        where (u,v) = splitAt (n `div` 2) s
            n  = length s

merge :: Ord a ⇒ [a] → [a] → [a]
merge s []    = s
merge [] t    = t
merge (x:u) (y:v) = if x ≤ y then x : merge  u (y:v)
               else y : merge (x:u)  v