Trilión je:

  • milión biliónov, čiže 1018; v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa toto číslo nazýva kvintilión
  • v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku: (stredoeurópsky) bilión