Trilobitovce môže byť slovenský názov:

 • triedy Trilobitoidea definovanej ako trieda v tých starých systémoch, v ktorých sa podkmeň Trilobitomorpha delil na 2 triedy: Trilobita a Trilobitoidea, išlo teda o živočíchy podobné trilobitom ale nepatriace medzi trilobity[1][2], pozri trilobitovce (opak trilobitov)
 • triedy Trilobitoidea (dnes nazývanej skôr Trilobita) ako triedy z podkmeňa Trilobitomorpha[3][4][5], synonymum: trilobity, pozri trilobity
 • podkmeňa Trilobitomorpha[6], synonymá: trojlalokovce[5][7][4][1], trilobity [8], pozri trojlalokovce

Latinský názov Trilobitoidea môže okrem vyššie uvedených dvoch významov alternatívne znamenať bezhryzadlovce (Amandibulata)[9], pozri bezhryzadlovce

Referencie Upraviť

 1. a b článkonožce. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 122.
 2. Pozri aj článok bezhryzadlovce
 3. LENOCHOVÁ, Mária et al. "Biológia pre 1. ročník gymnázia". 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. S. 143
 4. a b Ferianc 1978 dostupné online
 5. a b ANDREJEVA-GRIGOROVIČ, A. S. et al. Systematická paleontológia bezstavovcov 1. S. 62 dostupné online
 6. Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000) [online]. biopedia.sk, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 7. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 22
 8. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. S. 23, 24. Dostupné online.
 9. Palaeopoda [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.