Trojpiestový motor

Trojpiestový motor je typ piestového motora, ktorého každý kompresný priestor je spoločný pre tri piesty[1]. Príkladom trojpiestového motora je motor s valcami do Y.

ReferencieUpraviť

  1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov.Dátum vydania 19.01.1972.