Trsteník (prítok Slanej)

Trsteník je potok v Gemeri, v severnej časti okresu Rožňava.[1] Je to ľavostranný prítok Slanej, meria 3,5 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Stolica[2], na východnom svahu Trsteníka (1 390,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 250 m n. m. Od prameňa tečie veľkým oblúkom ohnutým na východ, potom tečie juhozápadným smerom dolinou Hlboké. Tu priberá sprava prítok (1,2 km) z juhovýchodného svahu Trsteníka a následne opäť sprava prítok (1,8 km) z východného svahu Priehybky (1 219,2 m n. m.) a ďalej pokračuje na juh. Napokon sa stáča na juhovýchod a v Slanskej doline, severozápadne od obce Rejdová, ústi v nadmorskej výške približne 747 m n. m. do Slanej.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.