Turíce (ľudové tradície)

Turíce (Rusadla, čes. Letnice) je slovanský sviatok vítania jari.

Meniny breza v Svidník skanzenu.
Ruská ikona «Trojica smesoipostasnaya». 1729

Názov upraviť

Pomenovanie tohto sviatku vzniklo od slova Tur a súvisí s rovnomenným Staroslovanským božstvom plodnosti. Pôvodný slovanský sviatok oslavujúci silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe, bol prevzatý kresťanstvom a príslušne nábožensky „upravený“.

Ľudové tradície upraviť

Turíce spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu spojený s otváraním studničiek a so sadením májov. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali na Turíce, v určitej forme vydržali dodnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka, ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými. Ďalším prejavom zameraným proti zlým silám bolo aj praskanie bičom na lúkach a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy.

Na východnom Slovensku v noci zo soboty na turičnú nedeľu dávali mládenci svojím vyvoleným na dom alebo do plota ozdobné stromčeky. Dnes je rozšírené stavanie májov – osekaných vysokých stromov - briez, niekde tiež smrekov, bohato vyzdobených farebnými mašľami. Máje sa stavajú pred domy, kde majú dievku na vydaj, ale tiež jeden centrálny do centra obce. Tento symbol je centrom pozornosti – máje sa stavajú so spevom a ľudovou hudbou. K tradíciám patrí aj voľba «hlavného mládenca» – kráľa.

Turíce sú jeden z najvýznamnejších sviatkov východných Slovanov.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

Zdroj upraviť