Chotár

rozlišovacia stránka

Chotár môže byť:

Referencie upraviť

  1. chotár. In: PRAVDA, Ján. Stručný lexikón kartografie. Bratislava : Veda, 2003. 325 s. ISBN 978-80-224-0763-2. S. 41.
  2. kataster. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 244.
  3. katastrálna územie. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Encyklopedický ústav, [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. ISBN 978-80-89524-30-3.
  4. chotár. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 569.
  5. a b c chotár. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 676.
  6. a b c chotár. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I A – J. Bratislava : Veda, 1991. 536 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0228-1.
  7. a b chotár. in: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
  8. chotár. In: Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta [1]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.