Turček je potok v hornom Turci, na pomedzí okresov Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Turca, meria 5,8 km a je tokom IV. rádu.

Turček
potok
Zdrojnica Skalka, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, obec Turček
Dĺžka 5,8 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-025
Číslo recipienta 4-21-05-7752
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Preteká Kremnickými vrchmi, kde pramení v podcelku Flochovský chrbát[2], pod sedlom Tunel, na severoseverozápadnom svahu Skalky (1 231,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 040 m n. m.

Opis toku upraviť

Najprv tečie západným smerom, pričom vytvára oblúk ohnutý na juh a zľava priberá štyri krátke prítoky stekajúce zo severozápadných svahov Skalky. Následne priberá pravostranný potok Farba (0,8 km), preteká cez Krahulskú dolinu, kde ďalej postupne priberá: prítok z juhojuhovýchodného svahu Vlčieho vrchu (1 172,3 m n. m.), zľava dva krátke prítoky prameniace severozápadne od chaty Limba a z tej istej strany tiež Zatajenú (1 km). Potom tečie na krátkom úseku západoseverozápadným smerom, sprava priberá Vlčí potok (0,8 km) a opäť tečie západným smerom. Následne priberá zľava Čierňavu a Srnčí potok a tečie severoseverozápadným smerom k sútoku s pravostrannou Prednú (1,1 km). Potom opätovne mení smer toku na západ, tečie už v podcelku Kunešovská hornatina a preteká intravilánom Horného Turčeka. V obci sa napokon stáča na severozápad, zľava ešte priberá najprv Svätojánsky potok, potom potok Pri vilke (1 km) a v nadmorskej výške cca 689 m n. m. sa vlieva do Turca.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.