Turbovrtuľový motor

Turbovrtuľový motor je najjednoduchší typ prúdového motora. Turbína otáča kompresorom a vrtuľou, ktorá zabezpečuje hlavný ťah motora.

Schéma turbovrtuľového motora.

Iné projekty upraviť