Prúdový motor je typ reaktívneho motoru, ktorý urýchľuje zvonka privádzané médium (vzduch alebo vodu). Používa sa v letectve. Pracuje na princípe Newtonowom zákone o akcii a reakcii - spaliny vychádzajúce z motora pôsobia silou opačným smerom na motor, ktorý tým ženú vpred.

Schéma činnosti prúdového motoru s radiálnym kompresorom.

V prednej časti motora sa nachádza vstupné ústrojenstvo, ktorým do neho vstupuje vzduch, ten je ďalej nasávaný kompresorom, ktorý vzduch stláča; ten sa tým zahrieva a následne putuje do spaľovacej komory. Tu sa do vzduchu vstrekuje palivo. Zapálením zmesi sa uvoľní tepelná energia a horúce plyny, vychádzajúce zo spaľovacej komory, roztáčajú turbínu v zadnej časti motora, ktorá cez hriadeľ vedúci pozdĺžnou osou motora poháňa kompresor. Za turbínou, vo výstupnej tryske, je vysoký tlak a tepelná energia sa mení na kinetickú a tým vzniká ťah motora.

Prvý prúdový motor sa objavil v 30. rokoch, keď na ňom pracovali dvaja rôzni konštruktéri - Frank Whittle v Spojenom kráľovstve a Hans von Ohain v Nemecku. Whittle svoj motor patentoval už roku 1930, ale k jeho skúškam došlo až roku 1941, keď bol namontovaný do trupu lietadla Gloster E.28/39 a 15. mája 1941 prvýkrát vzlietol na základni RAF Cranwell. Operačne bol nasadený až roku 1944 na lietadle Gloster Meteor. V Nemecku bol vývoj rýchlejší a prvé lietadlo (Heinkel He 178) vzlietlo už roku 1939, ťah motora HES 3 bol 4,4 kN.

Motory stavané po druhej svetovej vojne mali obojstranné radiálne kompresory a neregulovateľné výstupné trysky. Nároky na výkon ale rástli, a tak sa začal používať axiálny kompresor. Jeden stupeň axiálneho kompresora má menšie stlačenie aj účinnosť ako radiálny kompresor, použitím viacstupňového axiálneho kompresora však dosiahneme vyššiu celkového stlačenia. Je tiež možné skombinovať viacstupňový axiálne kompresor s radiálnym, zaradeným za ním na spoločnom hriadeli. Dnes sa jednoprúdové motory používajú pre nadzvukové lietadlá pre veľké výšky a rýchlosti, teda najmä pre vojenské. Väčšinou býva vybavený prídavným spaľovaním. Ako palivo sa používa kerozín. Dopravné lietadlá sú vybavené dvojprúdovými motormi.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Proudový motor na českej Wikipédii.