Prúdový motor

Prúdový motor je druh reaktívneho motora, ktorý zrýchľuje zvonka privádzané médium (vzduch alebo vodu). Používa sa najmä v letectve. Pracuje na princípe Newtonowom zákone o akcii a reakcii - spaliny vychádzajúce z motora pôsobia silou opačným smerom na motor, ktorý tým poháňajú dopredu.

Schéma činnosti prúdového motoru s radiálnym kompresorom.

V prednej časti motora sa nachádza vstupné ústrojenstvo, cez ktoré doň vstupuje vzduch, ten ďalej nasáva kompresor, ktorý vzduch stláča; ten sa tým zahrieva a následne putuje do spaľovacej komory. Tu sa do vzduchu vstrekuje palivo. Zapálením zmesi sa uvoľní tepelná energia a horúce plyny, vychádzajúce zo spaľovacej komory, poháňajú turbínu v zadnej časti motora, ktorá cez hriadeľ vedúci pozdĺžnou osou motora poháňa kompresor. Za turbínou, vo výstupnej dýze, je vysoký tlak a tepelná energia sa mení na kinetickú a tým vzniká ťah motora.

Prvý prúdový motor sa objavil v 30. rokoch, kedy na ňom pracovali dvaja rôzni konštruktéri - Frank Whittle v Spojenom kráľovstve a Hans von Ohain v Nemecku. Whittle si svoj motor patentoval už roku 1930, ale k jeho skúškam došlo až roku 1941, keď ho namontovali do lietadla Gloster E.28/39 a 15. mája 1941 prvýkrát vzlietol na základni RAF Cranwell. Operačne bol nasadený až roku 1944 na lietadle Gloster Meteor. V Nemecku bol vývoj rýchlejší a prvé lietadlo (Heinkel He 178) vzlietlo už roku 1939, ťah motora HES 3 bol 4,4 kN.

Motory stavané po druhej svetovej vojne mali obojstranné odstredivé kompresory a neregulovateľné výstupné dýzy. Nároky na ťah sa zvyšovali, a tak sa začal používať osový kompresor. Jeden stupeň osového kompresora má menšie stlačenie aj účinnosť ako odstredivý kompresor, použitím viacstupňového osového kompresora však dosiahneme vyššie celkové stlačenie. Dá sa skombinovať viacstupňový osový kompresor s odstredivým, zaradeným za ním na spoločnom hriadeli. Dnes sa jednoprúdové motory používajú na nadzvukových lietadlách na veľké výšky a rýchlosti, teda najmä vojenské. Väčšinou býva vybavený prídavným spaľovaním. Ako palivo sa používa petrolej. Dopravné lietadlá sú vybavené dvojprúdovými motormi.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

ZdrojUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Proudový motor na českej Wikipédii.