Hriadeľ je spravidla valcovitá súčiastka rotačných súčastí strojov slúžiaca na umožnenie a prenos rotačného pohybu, alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé.

Kardanový hriadeľ
Škoda 422

V užšom zmysle pojem nezahŕňa súčiastky neprenášajúce aj krútiaci moment, čiže nezahŕňa nosné hriadele.

Na hriadeľ sa obvykle pripájajú ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s hriadeľom otáčajú okolo svojej osi. Sám hriadeľ je k stroju pripevnený pomocou jedného alebo viacerých ložísk. Podľa funkcie a námahy sa hriadele delia na:

 • pohybový hriadeľ (=hriadeľ v užšom zmysle, staršie hybný hriadeľ) – sú vždy otočné a prenášajú krútiaci moment. Sú na nich upevnené strojné súčasti (ozubené kolesá, remenice). Hybné hriadele sa delia na:
  • spájacie (=spojovacie)
  • hnacie a hnané
  • predlohové (=predlohy)
 • nosný hriadeľ (=staršie os) – väčšinou uchytené pevne v ráme, otáčajú sa na nich súčasti alebo sa otáča aj hriadeľ s prichytenými kolesami. Neprenášajú krútiaci moment (kladka)

Podľa tvaru je možné hriadele rozdeliť na:

 • priame hladké
 • tvarované
 • drážkované
 • duté
 • ohybné
 • pružné
 • kĺbové
 • kľukové

Špeciálne druhy pohybových hriadeľov:

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hřídel na českej Wikipédii.