Vačkový hriadeľ je hriadeľ, na ktorom sú vytvorené vačky. Je to základná súčasť vačkového mechanizmu, používaného na transformáciu rotačného pohybu na priamočiary vratný. Rotačný pohyb vykonáva hriadeľ, priamočiary vratný povrch vačky snímaný v ľubovoľnej pevnej rovine prechádzajúcej osou otáčania hriadeľa.

Vačkový hriadeľ

Vačkový hriadeľ sa používa napríklad pri ventilovom rozvode piestových spaľovacích motorov. Počet vačiek na hriadeli závisí v tomto prípade od:

  • počtu valcov v jednom rade motora
  • počtu ventilov na valec
  • riešenia ventilového rozvodu.

Napríklad 4-valcový motor s 2 ventilmi na valec a rozvodom OHV bude mať vačkový hriadeľa s 2x4 = 8 vačkami.

Vačkové hriadele moderných motorov môžu obsahovať aj ďalšie súčasti, napríklad vývažky alebo torzné tlmiče.

Uloženie vačkového hriadeľa

upraviť

Vačkový hriadeľ musí byť, ako každý hriadeľ, uložený v ložiskách ktoré mu umožnia jeho otáčanie. Pre uloženie ( montáž a demontáž) sú možné dve principiálne riešenia:

  1. ak je priemer osadení pre ložiská väčší ako priemer kružnice opísanej zo stredu otáčania okolo vačkov (hriadeľ na ilustračnom obrázku), je možné použiť uloženie do nedelených ložísk a hriadeľ je možné montovať tak, že sa zasunie do ložísk v smere osi otáčania.
  2. ak je priemer osadení pre ložiská menší ako priemer kružnice opísanej zo stredu otáčania okolo vačkov, musí sa použiť uloženie do delených ložísk a hriadeľ sa montuje vložením do polovíc klzných ložísk, ktoré sa následne uzavrú vekami s druhou polovicou ložísk.

Vačkový hriadeľ väčších motorov sa ukladá do ložísk väčšinou za každým valcom, aby bol jeho priehyb pod zaťažením minimálny. U 4-valcového motora to znamená uloženie v piatich ložiskách.

Materiály

upraviť

Vačkové hriadele sa vyrábajú väčšinou z cementačných uhlíkových ocelí, alebo legovaných ocelí. Cementujú sa do hĺbky 0,5 až 1,5 mm a kalia na tvrdosť 60 až 65 HRC. Môžu sa však vyrábať aj z oceľoliatiny, alebo legovanej liatiny.