Vačka je súčiastka alebo časť súčiastky (napríklad vačkového hriadeľa) charakterizovaná svojim všeobecným tvarom - jednotlivé body povrchu vačky majú rôznu vzdialenosť od osi otáčania. Je to teda kotúč, ktorého obvod je časťou kružnice s vybraním alebo s výstupkom.

Animácia funkcie vačky: vačka je žltá, zdvíhadlo červené

Funkciou vačky je premieňať rotačný pohyb na priamočiary vratný tým, že jej tvar pri otáčaní spôsobuje pohyb inej súčiastky ktorá sa o vačku opiera. Spolupracujúcou súčiastkou je najčastejšie zdvíhadlo.

Matematická funkcia, ktorá popisuje pohyb (zdvih) zdvíhadla v závislosti od uhla otočenia vačky je väčšinou spojitá, t. j. povrch vačky neobsahuje skoky ani zlomy.


Rozdelenie

upraviť

Vačky sa delia podľa priebehu kriviek rýchlosti a zrýchlenia zdvíhadla.

  1. spojité vačky — majú aspoň dve derivácie dráhy zdvíhadla podľa uhla otočenia vačky spojité bez skokov a zlomov.
  2. nespojité vačky — nemajú aspoň dve derivácie dráhy zdvíhadla podľa uhla otočenia vačky spojité bez skokov a zlomov. Patria sem napríklad:
    • vačky s bokmi z priamok a kružnicových oblúkov
    • vačky s konštantným zrýchlením (používané napr. pri leteckých motoroch)
    • vačky s priamkovým zrýchlením
    • harmonické vačky (priebehy zdvihu, rýchlosti a zrýchlenia sú zložené z častí sínusoidy)