Pohyb

rozlišovacia stránka

Pohyb môže byť:

Poznámky

upraviť
 1. Zdroje v článku pohyb (filozofia).
 2. Zdroje pozri v článku: forma pohybu hmoty.
 3. Zdroje v článku lokomócia.
 4. Zdroje pozri v článku: forma pohybu hmoty.

Referencie

upraviť
 1. KVASNICA, Jozef et al. Mechanika: celost. vysokošk. učebnice pro stud. matematicko-fyz. a přírodověd. fakult. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. s. 7
 2. KRÁLÍK, Jiří. Úvod do studia fyziky – studijní text pro kombinované studium [online]. Katedra chemie PřF UJEP, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. s. 11
 3. Bewegung. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 4. KOKTAVÝ, Bohumil. Mechanika hmotného bodu: učební text pro studenty distančního a denního studia. vyd. 2. v Akademickém nakl. CERM 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7204-474-5. s. 3
 5. a b c d Bewegung. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 6. pohyb. In: Pyramída. s. 4533.
 7. pohyb. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. et al. Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0438-8. s. 847
 8. pohyb nebeského telesa. In: HAJDUK, Anton, ed. a ŠTOHL, Ján, ed. Encyklopédia astronómie. Bratislava: Obzor, 1987
 9. pohyb. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. s. 385
 10. pohyb. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 11. Bewegung. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 12. Bewegung. In: STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 1/ A – Me. 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00071-1. s. 89
 13. a b pohyb. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. s. 955.
 14. KROČKO, Vladimír. Tvorba technologických postupov [online]. ingslov.files.wordpress.com, [cit. 2016-08-31]. Dostupné online.
 15. operace In: Technický naučný slovník M – Po. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 398.
 16. EISENREICH, Günther a SUBE, Ralf. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník, I-II. Bratislava: Alfa, 1982
 17. Bewegung. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, s. 706-708. dostupné online
 18. a b pohyb. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 19. pohyb. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 20. pohyb. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 21. pohyb. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online

Pozri aj

upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.