Lokomócia

Lokomócia alebo lokomočný pohyb môže byť:

Lokomócia môže byť aj:

 • súhrn prostriedkov na premiestňovanie z miesta na miesto[15]
 • v psychológii[16]:
  • pohybové vzory a pohybové výkony pri chôdzi či behu, pozri lokomócia (podoba chôdze)
  • v teórii poľa: konkrétne správanie, ktoré sa dá „vektorovopsychologicky“ zobraziť ako výslednica príťažlivých a odpudivých síl poľa pôsobiacich na jedinca, pozri pod teória poľa

ReferencieUpraviť

 1. Fortbewegung. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 2. pohyb fyziologický In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník M – R. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 660
 3. lokomócia In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník G – L. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-659-0. s. 859
 4. KREJČA, Jindřich, ed. a ČERVENKA, Martin, ed. Z našej prírody: rastliny, horniny, minerály, skameneliny. 2., dopl. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. s. 120
 5. lokomocija. In: Boľšaja sovetskaja enciklopedija. 1969-1978 dostupné online
 6. lokomoce. In: Malá československá encyklopedie 3 I – L. Praha: Academia, 1986. s. 851
 7. pohyb. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 660
 8. pohyb. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online
 9. pohyb. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. s. 385
 10. pohyb. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 11. lokomoce. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. et al. Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0438-8. s. 619
 12. Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, servistech (at) fi.muni.cz. Základy sportovní kineziologie - Lokomoce [online]. MU, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity/Fakulta informatiky Masarykovy university, [cit. 2016-08-31]. Dostupné online.
 13. BERNACIKOVÁ, Martina. Kineziologie [online]. Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií, [cit. 2016-08-31]. Dostupné online.
 14. Lokomotion. In: ZALPOUR, Christoff. Springer Lexikon Physiotherapie. 2. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2014. ISBN 978-3-642-34729-0.
 15. lokomócia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 725.
 16. Lokomotion. In: Lexikon der Psychologie.[CD-ROM] . Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0466-5
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.