Ventilový rozvod je typ rozvodového mechanizmu využívajúci ventily na riadenie toku pracovných plynov cez piestový stroj. Ide o najčastejší typ mechanických rozvodov, používaných v štvortaktných spaľovacích motoroch.

Ventilový rozvod OHC pre 8 ventilov 4-valcového motora s jedným vačkovým hriadeľom.

Princíp činnosti upraviť

Otváranie ventilov riadi príslušná vačka vačkového hriadeľa alebo zriedkavo výstredník výstredníkového hriadeľa, ktorý je poháňaný priamo kľukovým hriadeľom. U štvortakných motorov sa vačkový hriadeľ otáča presne 2x pomalšie ako kľukový, pretože jeden pracovný cyklus motora trvá dve otáčky kľukového hriadeľa. Pohyb vačky sa na ventily prenáša v závislosti od typu rozvodu zdvíhatkami, zdvíhacími tyčkami a vahadlami. Pohyb výstredníka ojničkami a vahadlami. Pre zníženie trenia bývajú v mechanizme zaradené kladky, ktoré menia šmykové trenie na valivé.

Zatváranie ventilov je zabezpečené najčastejšie pružinami, výnimočne druhou vačkou pri tzv. desmodromických rozvodoch.

Pohon rozvodu upraviť

Energia na pohon rozvodu je odoberaná z kľukového hriadeľa. Pohon môže byť riešený:

Pohon väčších motorov by mal byť vyvedený z miesta, kde sa kľukový hriadeľ otáča najrovnomernejšie, t. j. z uzla torzného kmitania. Toto miesto je pri zotrvačníku. Pri malých automobilových motoroch je torzné kmitanie nízke, preto je pohon väčšinou vedený z voľného konca kľukového hriadeľa (zo strany oproti zotrvačníku).


Rozdelenie upraviť

Podľa umiestnenia vačkového hriadeľa a ventilu sa delia na rozvody:

 1. s vačkovým hriadeľom v bloku motora:
  • F — s jedným ventilom na boku valca s druhým v hlave (zastaraná konštrukcia)
  • SV (side valve) — s ventilom na boku valca (zastaraná konštrukcia)
  • OHV (over head valve) — s ventilmi v hlave valca
 2. s vačkovým hriadeľom v hlave valcov:
  • OHC (over head camshaft) — s ventilmi aj vačkovým hriadeľom v hlave valca
  • SOHC (single OHC) alebo len OHC — s jedným vačkovým hriadeľom v hlave valca
  • DOHC (dual OHC) alebo 2xOHC — s dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valca


Konštrukcia kde je vačkový hriadeľ uložený v bloku motora, pri kľukovom hriadeli je typická pre staršie rozvody. Rozvody F sú zložité a pri rozvodoch SV sa veľmi ťažko vytvára spaľovací priestor s vhodnými vlastnosťami, preto sa v súčasnosti takmer nepoužívajú.

Konštrukcia s vačkovým hriadeľom uloženým v hlave valcov je typická pre moderné motory.

Zdroje upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.

Externé odkazy upraviť