Zotrvačník je mechanické zariadenie akumulujúce energiu do formy kinetickej energie rotujúceho telesa. Zotrvačník je symetrické teleso, ktoré má vzhľadom na svoju os symetrie veľký moment zotrvačnosti a môže sa okolo tejto osi otáčať tak, že jeden bod osi je upevnený.[1]

Zotrvačník

Rotujúce teleso, môže konať prácu zmenou svojej uhlovej rýchlosti.[2] Slúži na akumulovanie a rekuperovanie energie, na vyrovnávanie nerovnomernosti chodu rotačných mechanizmov a strojov.[3]

Technicky je zotrvačník tuhé teleso s veľkým momentom zotrvačnosti (zvyčajne osovo súmerné), ktoré sa môže otáčať.

Energia zotrvačníka upraviť

Kinetická energia Ek viazaná v rotujúcom zotrvačníku sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

Ek = 1/2 J · ω2,

kde J je moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na os otáčania, ω je uhlová rýchlosť, s ktorou sa teleso otáča. Pretože je uhlová rýchlosť priamo úmerna frekvencii ( ), je možné použiť aj vzorec:

Ek = 2 · π2 · J · f 2,

kde f je frekvencia otáčania v otáčkach za sekundu.

Referencie upraviť

  1. PRÍPRAVNÝ KURZ ZO STREDOŠKOLSKEJ FYZIKY [online]. Oľga Fričová, Zuzana Gibová, Ján Kecer, Jozef Onufer, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, [cit. 2014-10-26]. Dostupné online. Archivované 2014-11-05 z originálu.
  2. http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/STU_online/Fyzika%20I/IV%20kapitola/mechanikaDTT3-2.htm
  3. http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=66182

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zotrvačník