Výstredníkový hriadeľ

Výstredníkový hriadeľ je hriadeľ, na ktorom sú vytvorené výstredníky. Je to základná súčasť výstredníkového mechanizmu, používaného na transformáciu rotačného pohybu na priamočiary vratný.

Detail výstredníkového hriadeľa

Na výstredníky hriadeľa sa pripájajú ojnice, v prípade malých rozmerov mechanizmu, napríklad rozvodového sa nazývajú aj ojničky.