Výstredníkový mechanizmus

Výstredníkový mechanizmus sa používa na premenu otáčavého pohybu na priamočiary posuvný vratný pohyb s krátkym zdvihom. Výroba kľukového mechanizmu pre tieto zdvihy by bola obťažná a neekonomická.

Výstredníkový mechanizmus v pohonnej sústave lokomotívy.

Výstredníkový hriadeľ (hnaný) môže byť vyrobený spolu s výstredníkom z jedného kusu materiálu, alebo je na ňom naklinovaný výstredníkový kotúč s dvojdielnou objímkou spojenou s výstredníkovou tyčou, na ktorej je oko na spojenie s hnaným členom, ktorý koná vratný pohyb. Výstrednikový kotúč býva spravidla vykovaný z ocele alebo liatinový. Dvojdielna objímka býva z liatiny alebo z ocele na odliatky, na zmenšenie hmotnosti býva tiež kovaná. V tom prípade musí byť vyliata kompozíciou alebo opatrená bronzovým puzdrom. Výstredníkové tyče bývajú spravidla vykované z ocele.

Trecie plochy výstredníkov treba mastiť olejom, čo sa musí pri konštrukcii výstredníka zabezpečiť. Celý mechanizmus musí byť presne vyrobený, najmä je dôležité, aby pracoval celý v jednej rovine. Časti, ktoré vykonávajú vratný alebo kývavý pohyb, musia mať v kĺboch malú vôľu, aby nenastávali v úvratoch prídavné rázy, ktoré by mechanizmus predčasne poškodili.

Zdroj upraviť

  • Heller, J. - Huška, Z.:Časti strojov II, SNTL Praha 1986.