Vahadlo

súčasť strojov, ktorá realizuje prenos síl a pohybov na princípe páky

Vahadlo je súčasť strojov, ktorá realizuje prenos síl a pohybov na princípe páky. Pri svojej činnosti vykonáva kývavý pohyb. Názov bol pôvodne použitý pre vodorovnú súčasť miskových váh.

Vahadlo ako súčasť rozvodu OHV spaľovacieho motora

V technike sa názov vahadlo používa pre mnoho ďalších súčiastok pracujúcich na rovnakom princípe. Vahadlo je súčasť napríklad:

  • pruženia niektorých podvozkov
  • niektorých ventilových rozvodov
  • mnohých ďalších strojov a zaradení