Radiálny kompresor (iné názvy: odstredivý kompresor, turbokompresor[1][2]) je rotačný lopatkový kompresor, v ktorom stlačenie plynného média (najčastejšie vzduchu) je spôsobené odstredivými rýchlosťami na lopatkách kompresora. Vzduch vystupuje z kanála medzi dvoma lopatkami kolmo na os otáčania rotora (radiála). Rýchlosť vystupujúceho vzduchu je daná priemerom lopatiek a rýchlosťou otáčania rotora. Tento typ kompresora má pomerne nízky kompresný pomer na 1 stupni, ale dodáva velké množstvá stlačeného vzduchu. Na výstupe kompresora musí byť doplnený difúzor ktorý zníži rýchlosť prúdenia vzduchu a zvýši tlak. Pre potreby nárastu tlaku na výstupe kompresora je možné tento kompresor spájať do série na jeden hriadeľ. Na základe toho aký počet týchto kompresorov spojíme do série vzniká viacstupňový kompresor. Počet kompresorov v rade za sebou udáva počet stupňov. V praxi sa na stláčanie vzduchu v motoroch a používajú jeden až dvojstupňové kompresory.

Referencie upraviť

  1. turbokompresor. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1265.
  2. lopatkový kompresor. In: Technický slovník naučný 4 K-L. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2003. 420 s. ISBN 80-86044-21-1. S. 407.

Iné projekty upraviť