Tvaroh je mliečny výrobok smotanovej chuti, tuhšej konzistencie a zvyčajne bielej farby. Vzniká zrážaním mliečnej bielkoviny – kazeínu. Názvom tvaroh sa označujú všetky nezrelé syry pripravované z odstredeného kravského mlieka.

Tvaroh