Tycho Catalogue

Tycho Catalogue je astronomický katalóg obsahujúci súradnice a jasnosti viac ako milióna hviezd zmeraných satelitom Hipparcos.