Detský fond OSN

(Presmerované z UNICEF)

Detský fond OSN alebo Detský fond Spojených národov (skratka UNICEF; angl. United Nations International Children´s Emergency Fund) je fond/organizácia vytvorený Organizáciou Spojených národov 11. decembra 1946 zameraný na pomoc deťom. V roku 1965 získal UNICEF Nobelovu cenu.

Nositeľ Nobelovej ceny
Nositeľ Nobelovej ceny
Detský fond Spojených národov
Typ organizácie Fond
Skratka UNICEF
Hlavný predstaviteľ Catherine M. Russellová
USA
Stav Aktívna
Rok založenia 11. december 1946
Sídlo New York
USA
Web unicef.org
Rodičovská organizácia OSN

Do roku 1953 sa volal United Nations International Children's Emergency Fund, odtiaľ skratka UNICEF, ktorá sa používa dodnes napriek zmene názvu.

Dejiny upraviť

UNICEF vznikol v roku 1946 mandátom OSN, aby pomohol deťom po Druhej svetovej vojne. Keď sa Európa dostala z hrôz druhej svetovej vojny, v roku 1953, dal generálny tajomník OSN UNICEFU dlhodobý mandát na získavanie finančných prostriedkov z rozvinutých krajín na pomáhanie deťom v rozvojových krajinách.

20. novembra 1959 prijalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu práv dieťaťa (Declaration of the Rights of the Child), ktorá začína vetami:

ľudstvo je povinné poskytnúť dieťaťu to najlepšie, čo mu môže poskytnúť… Všetky deti bez akejkoľvek výnimky majú nárok na tieto práva bez rozdielu alebo diskriminácie“

Od vzniku agentúry UNICEF stálo na jej čele šesť osobností:

Činnosť a priority upraviť

V spolupráci s vládami, mimovládnymi organizáciami a ostatnými agentúrami OSN ochraňuje UNICEF práva detí, poskytuje im služby a zabezpečuje potrebné dodávky jedla, liekov, oblečenia,... UNICEF ďalej publikuje údaje o stave detí a spracováva (najmä prostredníctvom svojho výskumného centra Innocenti Centre vo Florencii) podklady pre rozhodnutia vlád jednotlivých krajín...

Sídlo upraviť

Centrála UNICEF sídli v New Yorku a pracuje prostredníctvom siedmich regionálnych a 126 územných kancelárií v 158 krajinách a oblastiach sveta. V 36 rozvinutých krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, pôsobia národné výbory. Ich úlohou je najmä sústreďovanie fondov a popularizácia práv detí.

Vedenie upraviť

Je riadený 36-člennou Výkonnou radou (Executive Board – EB). Rada rozhoduje konsenzom. Zasadá každoročne v apríli v New Yorku, kde je i sídlo UNICEF. Prácu rady koordinuje ďalších 5 ľudí (celkove tvorí vedenie UNICEFU 41 ľudí) prezident a štyria viceprezidenti (ktorí reprezentujú 5 regiónov sveta). Výkonná rada pozostáva z predstaviteľov nominovaných jednotlivými vládami členských krajín OSN, prípadne z členských krajín špecializovaných agentúr OSN alebo IAEA (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, International Atomic Energy Agency). Volení sú ECOSOC-om na 3-ročné volebné obdobie takto:

Na prvom stretnutí sú zvolení viceprezidenti a prezident na jednoročné obdobie, vždy od 1. januára do 31. decembra.

Financovanie upraviť

UNICEF financuje svoju činnosť výhradne z dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností, vlád, z príspevkov nevládnych organizácií a ďalších nezávislých subjektov, a tiež z predaja darčekového tovaru a pohľadníc. Ako jediná z agentúr OSN – nie je financovaný z jej zdrojov.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť